www.avilink.pl/pliki/

      Na tej stronie zamieszczone są programy dedykowane do urządzeń marki AVILINK. Staramy się stale rozwijać nasze produkty i z uwagi na cykliczne modyfikacje oprogramowania, do urządzeń nie dołączamy płyt CD-ROM z aplikacjami. Prosimy o pobranie aktualnych wersji bezpośrednio z tej witryny internetowej.
     Jeśli masz problem z instalacją lub obsługą programu, skontaktuj się z pomocą techniczną (dane kontaktowe na stronie głównej www.avilink.pl).

>>> Pobierz AVILINK PC Client (wer. 1.03.00.50 z dnia 2014-08-05_08) <<<
>>> Pobierz AVILINK PC Client (wer. 2.6.1.50 z dnia 2017-04-10_077 z poprawkami z 2017-12-27) <<<

O PROGRAMIE:
     AVILINK PC Client pozwala na jednoczesną obsługę wielu urządzeń marki AVILINK (sieciowe kamery IP, rejestratory cyfrowe DVR, rejestratory hybrydowe HVR, rejestratory sieciowe NVR). Podstawowe funkcje aplikacji to: podgląd na żywo, zdalne odtwarzanie, sterowanie kamerami obrotowymi, lokalne przechwytywanie obrazu i zapis na dysku komputera. Podczas instalacji programu AVILINK PC Client system instaluje również dodatek WinPcap (jest on wymagany do prawidłowego działania programu).

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Rozdzielczość ekranu min. 1024x768
UWAGA dot. programu w wer. 1.03.00.50: Nowsze systemy (m.in. Windows 7/8/8.1/10) wymagają uruchamiania jako administrator. W tym celu przed uruchomieniem programu należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie programu i wybrać Uruchom jako administrator. Dla wygody obsługi zalecane jest włączenie takiego uruchamiania na stałe (należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie programu, następnie Właściwości > Zgodność i zaznaczyć opcję Uruchom ten program jako administrator).
Pierwsze włączenie programu bez włączonego trybu administratora wyświetla komunikat: Nie udało się skopiować podstawowej bazy danych; Ta baza nie może kopiowana.
Kolejne włączenia programu bez włączonego trybu administratora wyświetla komunikat: Nieprawidłowy plik konfiguracji, proszę przeinstalować Zdalnego Klienta, Kod błędu: 8
W programie w wer. 2.6.1.50 ten problem został naprawiony.

OBSŁUGA:
     Podczas pierwszego uruchomienia programu należy utworzyć konto użytkownika programu (jest ono niezależne od konta na rejestratorze). Aby dodać urządzenie (rejestrator lub kamerę IP) do programu należy wejść do Menu > Narzędzia > Zarządzanie urządzeniem (lub Panel sterowania > Zarządzenie urządzeniem). W zakładce zarządzania urządzeniami należy kliknąć przycisk Dodaj i wypełnić n/w pola:
Tryb domeny prywatnej - Funkcja związana ze starszymi urządzeniami i obecnie nie należy jej zaznaczać.
Adres - Należy podać adres rejestratora. Przy łączności lokalnej wymagany jest lokalny adres IP nadany rejestratorowi (np. 192.0.0.64). Przy łączności zdalnej wymagany jest publiczny (zewnętrzny) adres IP przydzielony przez dostawcę internetu (w przypadku łącz ze zmiennym publicznym adresem IP konieczne jest wykorzystanie systemu DDNS – w takiej sytuacji wprowadzić należy domenę np. mojekamery.ddns.net ).
Port - Należy wprowadzić port serwera SDK (domyślny port serwera SDK ustawiony w rejestratorze to 8000).
Nazwa użytkownika - Należy podać login do rejestratora (domyślnie admin).
Hasło – Należy podać hasło do rejestratora (domyślnie 12345).
Eksport grupy - Funkcję należy zaznaczyć i dzięki temu program automatycznie pobierze listę kamer z rejestratora i doda możliwość ich wyświetlenia w panelu Podgląd główny (jeśli urządzenie zostało dodane bez zaznaczonej funkcji Eksport grupy, to wszystkie kamery należy ręcznie dodać w panelu Import kamery).

     Aby wyświetlić kamery należy w panelu Podgląd główny z lewej strony wybrać rejestrator, a następnie chwycić myszką żądaną kamerę i przeciągnąć na dowolne puste okno podglądu. Klilając prawym przyciskiem myszy na kamerze można wskazać, który strumień ma być wyświetlany.

     Pakiet instalacyjny aplikacji zawiera również dodatkowe komponenty:
Storage Server - Pozwala na realizowanie zapisu na komputerze (z możliwością tworzenia indywidualnych harmonogramów).
Stream Media Server - Pozwala na retransmisje strumieni wideo dla większej liczby użytkowników (redukuje obciążenie karty sieciowej rejestratora przy jednoczesnym podglądzie kamer przez wielu klientów sieciowych).


>>> Pobierz z Google Play klient sieciowy dla smartfonów Android - AVILINK PHONE 2 <<<
     Aplikacja pozwala na zdalny dostęp ze smartfonów z systemem Android.
Należy na tablecie uruchomić Sklep Play i w wyszukiwarce wpisać nazwę aplikacji tj. AVILINK PHONE 2. Zalecamy instalację najnowszej wersji czyli AVILINK PHONE 2. Starsza wersja aplikacji nie wspiera nowszych urządzeń i nie obsługuje Chmury P2P.

Instrukcję obsługi dla połączeń przez Chmurę P2P można znaleźć w osobnym pliku (do pobrania na dole strony w rozdziale Instrukcje).
Dla połączeń bezpośrednich (bez Chmury P2P) należy wykonać poniższą procedurę.
Po zainstalowaniu należy dodać nowe urządzenie i wypełnić n/w pola:
Nazwa - Nazwa własna definiowana przez użytkownika (np. Kamery w domu).
Tryb rejestracji - Należy wybrać IP/Domain.
Adres - Należy podać adres rejestratora. Przy łączności lokalnej wymagany jest lokalny adres IP nadany rejestratorowi (np. 192.0.0.64). Przy łączności zdalnej wymagany jest publiczny (zewnętrzny) adres IP przydzielony przez dostawcę internetu (w przypadku łącz ze zmiennym publicznym adresem IP konieczne jest wykorzystanie systemu DDNS – w takiej sytuacji wprowadzić należy domenę np. mojekamery.ddns.net ).
Port - Należy wprowadzić port serwera SDK (domyślny port serwera SDK ustawiony w rejestratorze to 8000).
Nazwa użytkownika - Należy podać login do rejestratora (domyślnie admin).
Hasło - Należy podać hasło do rejestratora.

UWAGA:
Aplikacje mobilne mają możliwość przełączania pomiędzy strumieniem głównym i strumieniem dodatkowym (podstumieniem). Mają też możliwość modyfikowania parametrów obu strumieni. Strumień główny jest przeznaczony do zapisu na dysku i przypadkowa modyfikacja jego parametrów niesie ryzyko zapisu z gorszą jakością. Aby uniknąć takiego ryzyka zalecane jest utworzenie w rejestratorze nowego użytkownika z ograniczonymi uprawieniami (aby nie miał możliwości zmian w parametrach strumieni). Login i hasło nowego użytkownika będą wykorzystywane tylko do łączności z urządzeń mobilnych. Dla nowego użytkownika należy wyłączyć funkcję „Konfiguracja parametrów zdalnych” (Menu > Ustawienia > Użytkownicy > Uprawnienia > Ustawienia zdalne).


>>> Pobierz z Google Play klient sieciowy dla tabletów Android - AVILINK TAB 2 <<<
     Aplikacja pozwala na zdalny dostęp z tabletów z systemem Android.
Należy na tablecie uruchomić Sklep Play i w wyszukiwarce wpisać nazwę aplikacji tj. AVILINK TAB 2. Zalecamy instalację najnowszej wersji czyli AVILINK TAB 2. Starsza wersja aplikacji nie wspiera nowszych urządzeń i nie obsługuje Chmury P2P.

Instrukcję obsługi dla połączeń przez Chmurę P2P można znaleźć w osobnym pliku (do pobrania na dole strony w rozdziale Instrukcje).
Dla połączeń bezpośrednich (bez Chmury P2P) należy wykonać poniższą procedurę.
Po zainstalowaniu należy dodać nowe urządzenie i wypełnić n/w pola:
Nazwa - Nazwa własna definiowana przez użytkownika (np. Kamery w domu).
Tryb rejestracji - Należy wybrać IP/Domain.
Adres - Należy podać adres rejestratora. Przy łączności lokalnej wymagany jest lokalny adres IP nadany rejestratorowi (np. 192.0.0.64). Przy łączności zdalnej wymagany jest publiczny (zewnętrzny) adres IP przydzielony przez dostawcę internetu (w przypadku łącz ze zmiennym publicznym adresem IP konieczne jest wykorzystanie systemu DDNS – w takiej sytuacji wprowadzić należy domenę np. mojekamery.ddns.net ).
Port - Należy wprowadzić port serwera SDK (domyślny port serwera SDK ustawiony w rejestratorze to 8000).
Nazwa użytkownika - Należy podać login do rejestratora (domyślnie admin).
Hasło - Należy podać hasło do rejestratora.

UWAGA:
Aplikacje mobilne mają możliwość przełączania pomiędzy strumieniem głównym i strumieniem dodatkowym (podstumieniem). Mają też możliwość modyfikowania parametrów obu strumieni. Strumień główny jest przeznaczony do zapisu na dysku i przypadkowa modyfikacja jego parametrów niesie ryzyko zapisu z gorszą jakością. Aby uniknąć takiego ryzyka zalecane jest utworzenie w rejestratorze nowego użytkownika z ograniczonymi uprawieniami (aby nie miał możliwości zmian w parametrach strumieni). Login i hasło nowego użytkownika będą wykorzystywane tylko do łączności z urządzeń mobilnych. Dla nowego użytkownika należy wyłączyć funkcję „Konfiguracja parametrów zdalnych” (Menu > Ustawienia > Użytkownicy > Uprawnienia > Ustawienia zdalne).


>>> Pobierz z App Store klient sieciowy dla smartofnów iPhone - AVILINK PHONE <<<
>>> Pobierz z App Store klient sieciowy dla smartofnów iPhone - AVILINK PHONE 2 <<<
     Aplikacja pozwala na zdalny dostęp ze smartfonów iPhone z systemem iOS.
Instalowanie aplikacji na urządzeniach iPhone możliwe jest tylko z oficjalnego sklepu App Store. Należy na urządzeniu iPhone uruchomić App Store i w wyszukiwarce wpisać nazwę aplikacji tj. AVILINK PHONE 2. Zalecamy instalację najnowszej wersji czyli AVILINK PHONE 2. Starsza wersja aplikacji (bez oznaczenia cyfrą 2) nie wspiera nowszych urządzeń i nie obsługuje Chmury P2P.

Instrukcję obsługi dla połączeń przez Chmurę P2P można znaleźć w osobnym pliku (do pobrania na dole strony w rozdziale Instrukcje).
Dla połączeń bezpośrednich (bez Chmury P2P) należy wykonać poniższą procedurę.
Po zainstalowaniu należy dodać nowe urządzenie i wypełnić n/w pola:
Nazwa - Nazwa własna definiowana przez użytkownika (np. Kamery w domu).
Tryb rejestracji - Należy wybrać IP/Domain.
Adres - Należy podać adres rejestratora. Przy łączności lokalnej wymagany jest lokalny adres IP nadany rejestratorowi (np. 192.0.0.64). Przy łączności zdalnej wymagany jest publiczny (zewnętrzny) adres IP przydzielony przez dostawcę internetu (w przypadku łącz ze zmiennym publicznym adresem IP konieczne jest wykorzystanie systemu DDNS – w takiej sytuacji wprowadzić należy domenę np. mojekamery.ddns.net ).
Port - Należy wprowadzić port serwera SDK (domyślny port serwera SDK ustawiony w rejestratorze to 8000).
Nazwa użytkownika - Należy podać login do rejestratora (domyślnie admin).
Hasło - Należy podać hasło do rejestratora.

UWAGA:
Aplikacje mobilne mają możliwość przełączania pomiędzy strumieniem głównym i strumieniem dodatkowym (podstumieniem). Mają też możliwość modyfikowania parametrów obu strumieni. Strumień główny jest przeznaczony do zapisu na dysku i przypadkowa modyfikacja jego parametrów niesie ryzyko zapisu z gorszą jakością. Aby uniknąć takiego ryzyka zalecane jest utworzenie w rejestratorze nowego użytkownika z ograniczonymi uprawieniami (aby nie miał możliwości zmian w parametrach strumieni). Login i hasło nowego użytkownika będą wykorzystywane tylko do łączności z urządzeń mobilnych. Dla nowego użytkownika należy wyłączyć funkcję „Konfiguracja parametrów zdalnych” (Menu > Ustawienia > Użytkownicy > Uprawnienia > Ustawienia zdalne).


>>> Pobierz z App Store klient sieciowy dla tabletów iPad - AVILINK TAB <<<
>>> Pobierz z App Store klient sieciowy dla tabletów iPad - AVILINK TAB 2 <<<
     Aplikacja pozwala na zdalny dostęp z tabletów iPad z systemem iOS.
Instalowanie aplikacji na urządzeniach iPad możliwe jest tylko z oficjalnego sklepu App Store. Należy na urządzeniu iPad uruchomić App Store i w wyszukiwarce wpisać nazwę aplikacji tj. AVILINK TAB 2. Zalecamy instalację najnowszej wersji czyli AVILINK TAB 2. Starsza wersja aplikacji (bez oznaczenia cyfrą 2) nie wspiera nowszych urządzeń i nie obsługuje Chmury P2P.

Instrukcję obsługi dla połączeń przez Chmurę P2P można znaleźć w osobnym pliku (do pobrania na dole strony w rozdziale Instrukcje).
Dla połączeń bezpośrednich (bez Chmury P2P) należy wykonać poniższą procedurę.
Po zainstalowaniu należy dodać nowe urządzenie i wypełnić n/w pola:
Nazwa - Nazwa własna definiowana przez użytkownika (np. Kamery w domu).
Tryb rejestracji - Należy wybrać IP/Domain.
Adres - Należy podać adres rejestratora. Przy łączności lokalnej wymagany jest lokalny adres IP nadany rejestratorowi (np. 192.0.0.64). Przy łączności zdalnej wymagany jest publiczny (zewnętrzny) adres IP przydzielony przez dostawcę internetu (w przypadku łącz ze zmiennym publicznym adresem IP konieczne jest wykorzystanie systemu DDNS – w takiej sytuacji wprowadzić należy domenę np. mojekamery.ddns.net ).
Port - Należy wprowadzić port serwera SDK (domyślny port serwera SDK ustawiony w rejestratorze to 8000).
Nazwa użytkownika - Należy podać login do rejestratora (domyślnie admin).
Hasło - Należy podać hasło do rejestratora).

UWAGA:
Aplikacje mobilne mają możliwość przełączania pomiędzy strumieniem głównym i strumieniem dodatkowym (podstumieniem). Mają też możliwość modyfikowania parametrów obu strumieni. Strumień główny jest przeznaczony do zapisu na dysku i przypadkowa modyfikacja jego parametrów niesie ryzyko zapisu z gorszą jakością. Aby uniknąć takiego ryzyka zalecane jest utworzenie w rejestratorze nowego użytkownika z ograniczonymi uprawieniami (aby nie miał możliwości zmian w parametrach strumieni). Login i hasło nowego użytkownika będą wykorzystywane tylko do łączności z urządzeń mobilnych. Dla nowego użytkownika należy wyłączyć funkcję „Konfiguracja parametrów zdalnych” (Menu > Ustawienia > Użytkownicy > Uprawnienia > Ustawienia zdalne).


>>> Pobierz program do wyszukiwania i adresowania urządzeń (wer. 2.1.0.2 z dnia 2012-12-24) <<<
>>> Pobierz program do wyszukiwania i adresowania urządzeń (wer. 3.0.0.2 z dnia 2015-09-11) <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany jest dla komputerów z systemem Windows. Skanuje lokalną sieć komputerową LAN w poszukiwaniu urządzeń marki AVILINK (kamery IP i rejestratory). Odnalezione urządzenia wyświetla w formie listy i umożliwia zmianę parametrów sieciowych takich jak adres IP, maska podsieci, adres bramy.

     Zaletą programu jest możliwość wyszukania urządzeń niezależnie od ich parametrów sieciowych (urządzenia zostaną odszukane nawet gdy ich adresy są niezgodne z adresacją komputera lub gdy wiele urządzeń ma taki sam adres).

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Rozdzielczość ekranu min. 1024x768


>>> Pobierz program do odtwarzania plików <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany do komputerów z systemem Windows. Odtwarza pliki nagrań pobrane przez sieć lub zgrane na pamięć PenDrive. Dodatkowo pozwala na odtwarzanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie, obsługę playlisty (możliwość załadowania wielu plików), wycinanie fragmentów nagrań, wycinanie zdjęć (stop-klatka) i konwersję nagrań do formatu AVI.

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Program nie wymaga instalacji (wystarczy go uruchomić i wskazać pliki do odtworzenia).


>>> Pobierz program do odtwarzania plików w wersji Lite <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany do komputerów z systemem Windows. Odtwarza pliki nagrań pobrane przez sieć lub zgrane na pamięć PenDrive. Dodatkowo pozwala na odtwarzanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie oraz wycinanie zdjęć (stop-klatka).

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Program nie wymaga instalacji (wystarczy go uruchomić i wskazać pliki do odtworzenia).


>>> Pobierz program do odtwarzania dysków (wer. 2.0.0.4 z dnia 2012-06-29) <<<
>>> Pobierz program do odtwarzania dysków (wer. 2.2.0.9 z dnia 2014-07-04) <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany do komputerów z systemem Windows. Odtwarza pliki nagrań z dysku twardego wymontowanego z rejestratora marki AVILINK.

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Rozdzielczość ekranu min. 1024x768
Port SATA (lub zewnętrzny interfejs USB-SATA) do podłączenia dysku

OBSŁUGA:
Dysku nie wolno inicjować w systemie Windows (należy go tylko podłączyć i w/w program sam go wykryje).

UWAGA:
Nieumiejętne zainstalowanie dysku w komputerze lub nieprawidłowa obsługa programu grożą wykasowaniem nagrań - korzystanie z programu na własną odpowiedzialność.


>>> Pobierz program do zdalnej archiwizacji nagrań przez sieć <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany do komputerów z systemem Windows. Pozwala na kopiowanie nagrań z rejestratorów AVILINK na dysk komputera poprzez sieć komputerową LAN lub WAN. Kopiowanie może być inicjowane ręcznie (poprzez włączenie programu, wybranie kamer i zaznaczenie okresu do kopiowania) lub automatycznie (można utworzyć harmonogramy określające dzień tygodnia i godzinę w jakich ma być wykonywana kopia oraz jaki dzień i jaki okres dnia ma być kopiowany). W programie można też wskazać jaki typ plików ma być kopiowany (wszystkie nagrania, nagrania wg. harmonogramu, nagrania od detekcji ruchu, nagrania alarmowe i nagrania ręczne). Program może realizować archiwizację z wielu rejestratorów i kamer. Dla każdego rejestratora można określić maks. prędkość pobierania danych (tak, aby archiwizacja nie obciążała zbytnio łącza internetowego).

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Rozdzielczość ekranu min. 1024x768

UWAGA:
Przed dodaniem rejestratora należy wskazać lokalny dysk, na którym mają być zapisywane kopie nagrań.
Na dysku wymagane jest min. 2GB wolnej przestrzeni.
Nowsze systemy (m.in. Windows 7/8/8.1) mogą wymagać uruchamiania jako administrator. W tym celu przed uruchomieniem programu należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie programu i wybrać Uruchom jako administrator. Dla wygody obsługi zalecane jest włączenie takiego uruchamiania na stałe (należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie programu, następnie Właściwości > Zgodność i zaznaczyć opcję Uruchom ten program jako administrator).


>>> Pobierz kalkulator doboru dysku <<<

O PROGRAMIE:
     Program dedykowany do komputerów z systemem Windows. Po ustaleniu liczby kamer i zdefiniowaniu indywidualnych parametrów zapisu program wylicza wymaganą pojemność dyskową dla uzyskania określonego czasu archiwizacji.

WYMAGANIA:
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/8.1
Rozdzielczość ekranu min. 1024x768


>>> Pobierz dodatek do przeglądarek Mac OS (wer. 3.0.3.3 z dnia 2012-03-29) <<<
>>> Pobierz dodatek do przeglądarek Mac OS (wer. 3.0.5.43 z dnia 2016-01-18) <<<
>>> Pobierz dodatek do przeglądarek Mac OS (wer. 3.0.6.12 z dnia 2017-02-27) <<<
>>> Pobierz dodatek do przeglądarek Mac OS (wer. 3.0.6.23 z dnia 2018-01-22) <<<

     Plik jest dodatkiem dla systemu Mac OS, po instalacji którego możliwe będzie uzyskanie podglądu oraz odtwarzanie nagrań z rejestratorów i kamer AVILINK za pomocą przeglądarki Safari lub Chrome dla Mac OS.
Wymagana wersja Mac OS: 10.6 lub nowsza.
Obsługiwane przeglądarki: Safari/Chrome w wersji na Mac OS.
Po instalacji dodatku należy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę.
Obsługiwane urządzenia: rejestratory z wersją firmware V2.0.0 lub nowszą, kamery IP z wersją firmware V3.2.0 lub nowszą.


>>> Pobierz Pliki konfiguracyjne do rejestratorów AVILINK <<<
     Folder zawiera zbiór plików konfiguracyjnych do rejestratorów marki Avilink. Pliki przeznaczone są do wgrywania poprzez przeglądarkę internetową. Wszystkie pliki wgrywają do rejestratora fabryczne ustawienia, zmieniony jest w nich tylko tryb wyjścia z menu oraz rozdzielczość (ustawiona jest do najniższej tj. 1024x768). Są to pliki z ustawieniami - nie są to pliki firmware do aktualizacji oprogramowania. Nazwa plików zawiera: model rejestratora, opcjonalnie wersję, ustawioną rozdzielczość na wyjściu, aktywne wyjście (np. AVILINK-DVR104_v300_monitor_1024x768_vga-hdmi oznacza, że plik jest przeznaczony do rejestratorów AVILINK-DVR104 z wersją oprogramowania 3.0.0. , zmienia rozdzielczość wyjścia monitorowego na 1024x768 i główny monitor należy podłączyć do portu VGA lub HDMI). Pliki są pomocne w przypadku problemów z monitorem. Dokładny opis poniżej:

Problem: Na monitorze podłączonym do rejestratora nie wyświetla się żaden sygnał lub widoczny jest obraz z kamer, ale nie działa żadna forma sterowania rejestratorem (myszka USB, pilot, przyciski na panelu frontowym).
Przyczyna: Zła auto-detekcja monitora lub monitor nie obsługujący ustawionej na rejestratorze rozdzielczości.
Rozwiązanie: Rejestrator oferuje niezależną pracę wyjść HDMI/VGA oraz BNC. Wyjścia HDMI i VGA wyświetlają zawsze ten sam sygnał, natomiast wyjście BNC może wyświetlać niezależny sygnał. Domyślnie wszystkie rejestratory AVILINK mają włączoną auto-detekcję i przy starcie rejestratora wykrywają do którego portu podłączony jest monitor. Na wykrytym porcie wyświetlają menu i myszkę, a na pozostałych wyjściach włącza się tryb monitora pomocniczego (czyli tylko podgląd live). Aby monitor został prawidłowo wykryty musi być włączony. Aby zmienić główne wyjście monitorowe należy wyłączyć rejestrator, podłączyć właściwy monitor i ponownie włączyć rejestrator. W przypadku jednoczesnego podłączenia kilku monitorów, jako główne ustawione zostanie wyjście VGA/HDMI, a wyjście BNC zostanie ustawione jako pomocnicze.
     Zaleca się, aby główny monitor był podłączony do portu HDMI lub VGA (rozdzielczość tych wyjść jest znacznie wyższa więc jakość podglądu będzie lepsza).
     W menu rejestratora (Menu > Ustawiania > Ogólne) znajduje się funkcja Tryb wyjścia z menu, w której można wyłączyć auto-detekcję monitorów i wymusić wyświetlanie menu na konkretnym monitorze.

Jeśli auto-detekcja monitora nie działa prawidłowo, to jest kilka rozwiązań:

1) Należy zrestartować urządzenie i zwrócić uwagę, aby do rejestratora podłączony był tylko jeden monitor.

2) Jeśli jest możliwość podłączenia innego monitora to należy go podłączyć i zrestartować urządzenie. Przykładowo jeśli nie działa wyjście VGA lub HDMI, to zalecane jest podłączenie monitora do wyjścia BNC. Jeśli na innym monitorze wyświetli się menu, to należy wejść do zakładki USTAWIENIA > OGÓLNE > WIĘCEJ USTAWIEŃ i w polu TRYB WYJ. Z MENU ustawić wyjście na którym docelowo chcemy uzyskać menu. Po zatwierdzeniu rejestrator ponownie się uruchomi i od tej pory auto-detekcja nie będzie realizowana - menu będzie wyświetlane zawsze na wskazanym wyjściu.

3) Ostatecznym rozwiązaniem jest wgranie do rejestratora pliku z konfiguracją, która zawiera żądany tryb wyjścia z menu. Pliki konfiguracyjne do poszczególnych modeli są na stronie http://www.avilink.pl/pliki/pliki_konfiguracyjne/ . Należy odnaleźć posiadany rejestrator i pobrać plik oznaczony jako VGA-HDMI lub BNC (w zależności od tego na jakim wyjściu ma się wyświetlać menu). Aby wgrać plik z konfiguracją należy zalogować się na rejestrator przez przeglądarkę internetową (domyślny adres IP: 192.0.0.64, domyślny login: admin, domyślne hasło: 12345), wejść do zakładki KONFIGURACJA > KONSERWACJA, następnie wczytać pobrany plik konfiguracji i zatwierdzić przyciskiem IMPORT. Po wczytaniu pliku rejestrator ponownie się uruchomi i w zależności od wgranego pliku włączy się wyświetlanie menu na danym wyjściu. Wszystkie przygotowane pliki konfiguracyjne wgrywają do rejestratora fabryczne ustawienia, zmieniony jest w nich tylko tryb wyjścia z menu oraz rozdzielczość która ustawiona jest do najniższej tj. 1024x768. Ustawiona najniższa rozdzielczość jest bezpieczna, bo zadziała nawet na starszych monitorach. Po uzyskaniu menu na żądanym wyjściu istnieje możliwość zmiany rozdzielczości na wyższą (zakładka USTAWIENIA > OGÓLNE). Zmiana rozdzielczości jest bezpieczna ponieważ wymaga zatwierdzenia myszką - jeśli po zmianie rozdzielczości monitor nie wyświetli sygnału, to tym samym operator nie będzie w stanie zatwierdzić tej zmiany i w efekcie po 15 sekundach rejestrator powróci do wcześniej zdefiniowanej rozdzielczości (mechanizm identyczny jak w systemach Windows).


>>> Pobierz Asystent Zdalny <<<
     Program Asystent Zdalny pozwala na nawiązanie połączenia z komputerem klienta. Zdalne połączenie z komputerem klienta pozwala naszym technikom na udzielenie pomocy w zakresie programowania urządzeń marki AVILINK oraz urządzeń sieciowych takich jak routery itp.


>>> Rejestratory AVILINK - Konfiguracja połączenia przez Chmurę P2P <<<
     Instrukcja opisuje w jaki sposób uruchomić zdalny dostęp do rejestratora poprzez Chmurę P2P.

>>> Rejestratory i sieciowe kamery AVILINK - Konfiguracja połączenia przez przeglądarkę Internet Explorer <<<
     Instrukcja opisuje w jaki sposób uruchomić zdalny dostęp do rejestratorów lub sieciowych kamer poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

>>> Rejestratory AVILINK-DRK - Szybki start i skrócona instrukcja obsługi <<<
     Instrukcja opisuje w jaki sposób uruchomić i skonfigurować rejestratory z serii AVILINK-DRKxxx.